Foto: Ladislav Pouzar
15. 9. 2012 Maškarní sál zámku Český Krumlov

SLAVNOSTNÍ KONCERT k 20. výročí zápisu Českého Krumlova
na seznam UNESCO a k 290. výročí narození a 230. výročí úmrtí knížete
Josefa Adama ze Schwarzenbergu (1722-1782), vévody krumlovského

Mezinárodní barokní orchestr Hof-Musici