CENTRUM BAROKNÍ KULTURY ČESKÝ KRUMLOV


Spolek Centrum barokní kultury pořádající Festival barokních umění je oficiálním partnerem projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov".

Nositelem projektu "Revitalizace areálu klášterů Český Krumlov" je Město Český Krumlov, které získalo finanční prostředky z Integračního operačního programu Evropské unie. Bývalý komplex areálu klášterů se tak po rekonstrukci stal místem, kde jsou široké veřejnosti nabízeny moderní kulturní a vzdělávací služby.

Tento spolek, který vznikl za účelem podporovat umělecké akce, projekty a festivaly staré hudby, tak provozuje v prostorách bývalého kláštera klarisek Centrum barokní kultury. Hlavní činností centra je pořádání výukových kurzů dobové interpretace hudby, tance a hereckého projevu 17. a 18. století. Dále se centrum věnuje dokumentační a badatelské činnosti (pořádání seminářů, sympozií a vlastní publikační činnost). Vše je doplněno koncertní činností, která je směřována k podpoře a realizaci novodobých premiér barokní opery.

Centrum barokní kultury zahájilo svojí činnost v prosinci 2015. 

Centrum barokní kultury, respektive soubor Hof-Musici můžete podpořit ZDE