Foto: Libor Sváček

19. - 21. 9. 2013 Zámecké barokní divadlo Český Krumlov

Johann Adolf Hasse: L´IPERMESTRA
Libretto: Pietro Metastasio

Novodobá světová premiéra barokní opery


Účinkující: Jana Dvořáková, Veronika Mráčková Fučíková, Ivo Michl, Olga Vít Krumpholzová, Pavel Valenta, Zdeněk Kapl, barokní soubor Hof-Musici
Zámečtí divadelní mašinisté, režie a barokní gestika 
Zuzana Vrbová,
od čembala řídí Ondřej Macek